CLONA TEPLOVODNÁ CLONA ELEKTRICKÁ CLONA STUDENÁ
TECHNICKÉ PARAMETRE GUARD
100W
GUARD
150W
GUARD
200W
GUARD
100E
GUARD
150E
GUARD
200E
GUARD
100C
GUARD
150C
GUARD
200C
Dĺžka clony
m
1 1,5 2 1 1,5 2 1 1,5 2
Max. výška dverí
m
4 4 4 4 4 4 4 4 4
Max. prietok vzduchu
m3/h
2000 3600 4800 2000 3600 4800 2100 3700 5000
Vykurovací výkon *
kW
10-16 20-29 25-40 4-7 6,5-11 8,5-14 - - -
Max. prevádzkový tlak
MPa
1,6 1,6 1,6 - - - - - -
Priemer pripojenia
1/2″ 1/2″ 1/2″ - - - - - -
Motor menovité napätie
V/Hz

spotreba prúdu
A
230/50
1,95
230/50
2,6
230/50
2,6
230/50
1,95
230/50
2,6
230/50
2,6
230/50
1,95
230/50
2,6
230/50
2,6
Napájanie elektromotora
W
220 320 320 220 320 320 220 320 320
El. ohrievač menovité napätie
V/Hz

spotreba prúdu
A
- - - 400/50
11
400/50
16,6
400/50
22,4
- - -
Hmotnosť
kg
16,5 20,5 28 17 21,5 29 15 18,5 25
Hlučnosť
db (A)
59 61 62 59 61 62 60 61 62
Krytie IP IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21

* rozsah vykurovacieho výkonu pre parametre vody 90/70 °C a teploty vzduchu na vstupe +10 °C


GUARD 100 CLONA TEPLOVODNÁ prietok vzduchu – 2000 m3/hod.
Parametre vykurovacieho média voda 60/40°C voda 70/50°C voda 90/70°C
Vstupná teplota vzduchu
[°C]
Vykurovací výkon
[kW]
Výstupná teplota vzduchu
[°C]
Prietok vody
[m3/h]
Tlaková strata
[kPa]
0 5 10 15 20
9 7,9 6,9 5,8 4,8
14,9 18,3 21,8 25,2 28,7
0,4 0,3 0,3 0,2 0,2
2 2 1 1 1
0 5 10 15 20
11,3 10,3 9,2 8,1 7,1
18,4 21,8 25,2 28,7 32,1
0,5 0,4 0,4 0,3 0,3
4 3 2 2 1
0 5 10 15 20
16 14,9 13,9 12,8 11,7
25,4 28,8 32,2 35,6 39
0,7 0,6 0,6 0,5 0,5
7 6 5 5 4
GUARD 150 CLONA TEPLOVODNÁ prietok vzduchu – 3600 m3/hod.
Parametre vykurovacieho média voda 60/40°C voda 70/50°C voda 90/70°C
Vstupná teplota vzduchu
[°C]
Vykurovací výkon
[kW]
Výstupná teplota vzduchu
[°C]
Prietok vody
[m3/h]
Tlaková strata
[kPa]
0 5 10 15 20
17,4 15,6 13,8 12,1 10,3
15,1 18,6 22,1 25,7 29,2
0,6 0,6 0,5 0,4 0,3
8 6 4 3 2
0 5 10 15 20
21,3 19,5 17,7 15,9 14,1
18,3 21,8 25,3 28,9 32,4
0,8 0,7 0,7 0,6 0,5
12 10 8 6 5
0 5 10 15 20
29,0 27,2 25,4 23,6 21,8
24,7 28,2 31,7 35,2 38,7
1,2 1,1 1 0,9 0,8
22 19 17 14 12
GUARD 200 CLONA TEPLOVODNÁ prietok vzduchu – 4800 m3/hod.
Parametre vykurovacieho média voda 60/40°C voda 70/50°C voda 90/70°C
Vstupná teplota vzduchu
[°C]
Vykurovací výkon
[kW]
Výstupná teplota vzduchu
[°C]
Prietok vody
[m3/h]
Tlaková strata
[kPa]
0 5 10 15 20
24,7 22,3 19,9 17,5 15,1
15,7 19,2 22,7 26,2 29,7
0,9 0,8 0,7 0,6 0,5
15 12 9 7 5
0 5 10 15 20
29,8 27,4 25,0 22,6 20,2
18,9 22,4 25,9 29,4 32,9
1,1 1 0,9 0,8 0,7
22 19 15 12 9
0 5 10 15 20
40,0 37,6 35,2 32,8 30,4
25,2 28,7 32,2 35,7 39,2
1,6 1,5 1,4 1,3 1,2
42 37 32 27 23
GUARD 100E 150E 200E CLONA ELEKTRICKÁ
Parametry GUARD 100E GUARD 150E GUARD 200E
Vstupná teplota vzduchu
[°C]
Vykurovací výkon
[kW]
Výstupná teplota vzduchu
[°C]
0 5 10 15 20
7 7 7 7 7
12 17 22 27 32
0 5 10 15 20
11 11 11 11 11
13 18 23 28 33
0 5 10 15 20
14 14 14 14 14
14 19 24 29 34