TEPLOVODNÉ OHRIEVAČE HEATER

Teplovodné ohrievače vzduchu HEATER umožňujú ekonomické vykurovanie veľkopriestorových objektov – ideálnym využitím sú sklady, haly, dielne, autoservisy, športové haly, obchody, kancelárske centrá, sušiarne, skleníky, a pod. Ako zdroje tepla pre teplovzdušné vykurovanie možno využiť kotle na elektrinu, plyn, tuhé palivo a pod.

Jednotky sú určené pre nástennú a podstropnú montáž.

Teplovodné ohrievače vzduchu HEATER sa vyrábajú v štyroch výkonových radách od 5 do 70 kW a sú osadené jednoradovými až trojradovými výmenníkmi. V ponuke máme tiež ohrievač HEATER SPECIAL-AGRO určený do prostredia so zvýšenou vlhkosťou, prašnosťou a tam, kde hrozí vo väčšej miere korózia.