PRIEMYSELNÉ CLONY

GUARD PRO je rada profesionálnych a účelných zariadení určená na zabezpečenie priemyselných objektov pred tepelnými stratami cez vjazdové brány. Clona, vďaka vysokému výkonu a modulárnemu prevedeniu, umožňuje zabezpečiť vjazdové vráta v rozsahu 3 - 7,5 m.


SYSTÉM ACTIVE PROTECTION

Systém ACTIVE PROTECTION zvyšuje účinnosť tepelnej ochrany pri vjazdovej bráne.

Systém ACTIVE PRO je založený na použití dvernej clony vybavenej tepelným výmenníkom v spodnej časti modulu , zatiaľ čo v hornej časti výmenník už nie je. Vďaka takémuto riešeniu sa teplý vzduch premieša v hornej časti vstupu a bude poskytovať teplotný komfort na úrovni užívateľa.