VZDUCHOVÉ CLONY

GUARD je profesionálna a estetická vzduchová clona, ktorej hlavnou úlohou je udržovať ochrannú bariéru pri vchode do objektu.
Clona GUARD chráni vstup do budovy pred chladným a teplým vzduchom a tiež pred prachom a hmyzom. Použitie clony GUARD minimalizuje tepelné straty, čo má za následok zníženie prevádzkových nákladov a lepší komfort. Vzduchové clony GUARD sú určené na inštaláciu, kde montážna výška nepresahuje 4m.