VOĽBA

Mnoho veľkoobjemových budov a zariadení, ktoré vyžadujú stále otvorené dvere, sa stretávajú s problémom nežiaduceho prílivu studeného alebo teplého vzduchu dovnútra budovy. Použitím priemyselnej clony GUARDPRO sa odstráni tento problém a a zaistí oddelenie vnútornej klímy od vonkajšej. Nižšie nájdete kritériá výberu GUARDPRO.

1

HORIZONTÁLNA MONTÁŽ

Šírka rámu dverí by mala byť menšia alebo rovná šírke prúdu vzduchu.

Priemyselné clony GUARDPRO sú k dispozícii v dvoch modulárnych dĺžkach 1,5 m a 2 m. V závislosti od potrieb môžeme jednotlivé modulové segmenty k sebe pripojiť podľa dostupnej kombinácie.

2

VERTIKÁLNA MONTÁŽ

Výška rámu dverí by mala byť menšia alebo rovná šírke prúdu vzduchu.

Priemyselné clony GUARDPRO sú k dispozícii v dvoch modulárnych dĺžkach 1,5 m a 2 m. V závislosti od potrieb môžeme jednotlivé modulové segmenty k sebe pripojiť podľa dostupnej kombinácie.

3

VÝŠKA MONTÁŽE

ROZSAH PRÚDU VZDUCHU VERTIKÁLNY/HORIZONTÁLNY

Maximálny dosah prúdenia vzduchu pri horizontálnej montáži (výška dverí) a vertikálnej montáži (šírka dverí) je 7,5 m.

4

VÝKONNOSŤ

Výkon vykurovania by mal byť upravený podľa izbovej teploty, sily a smeru vetra vonku, rovnako ako podľa samotnej miestnosti. Hlavným kritériom pre nastavenie výkonu vykurovania je teplota vo vnútri miestnosti v blízkosti dverí.

SONNIGER ako špecialista v oblasti vzduchových clôn ponúka vytvorenie ekonomického systému pri použití systému ACTIVE PROTECTION.